ID Pengguna:
Kata Laluan:
Iklan Perjawatan

Hubungi Kami

Makluman

TERMA DAN SYARAT

Sebelum mendaftar sebagai pengguna, anda dinasihatkan membaca dan memahami terma dan syarat penggunaan seperti di bawah.
 1. Terma dan Syarat Penggunaan ini adalah merupakan perjanjian bertulis antara dua pihak. Pihak pertama ialah Universiti Sains Islam Malaysia (selepas daripada ini disebut sebagai 'USIM') sebagai pengurusan dan penyedia perkhidmatan di laman web ini dan anda (selepas daripada ini disebut sebagai 'pemohon') sebagai pengunjung laman web penyedia khidmat.

 2.  
 3. Setiap individu perlu mempunyai ID Pengguna dan Kata Laluan bagi mencapai borang permohonan secara online. Hanya SATU (1) ID Pengguna sahaja dibenarkan bagi setiap individu.

 4.  
 5. Pendaftaran ini adalah sebagai pengguna halaman web e- IRIS dan halaman-halaman web yang berkaitan dengannya sahaja.

 6.  
 7. Pemohon hendaklah memastikan syarat kelayakan minimum jawatan yang dipohon. Sila semak skim perkhidmatan bagi setiap jawatan yang dipohon di bahagian Iklan Permohonan Jawatan.

 8.  
 9. Setiap pemohon perlu memastikan semua maklumat yang diberikan adalah BENAR dan sekiranya maklumat itu didapati palsu, permohonan anda akan DIBATALKAN. Sekiranya anda telah ditawarkan jawatan, tawaran tersebut boleh DITARIKBALIK dan anda boleh dikenakan TINDAKAN undang-undang.

 10.  
 11. Anda dinasihatkan menyemak dan mencetak kesemua maklumat yang telah dimasukkan sebelum proses PENGESAHAN dibuat untuk tujuan rujukan sekiranya perlu.

 12.  
 13. USIM tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan maklumat yang dimasukkan oleh pemohon.

 14.  
 15. USIM tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang di alami dalam penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.

 16.  
 17. Terma dan Syarat ini adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa tanpa notis.

Adakah anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan?
Ya   Tidak

       


Hakcipta Terpelihara 2007 USIM.

Penafian : Universiti Sains Islam Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau
kerosakan yang dialami dalam penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.