ID Pengguna:
Kata Laluan:
Iklan Perjawatan

Hubungi Kami

Makluman

Jawatan Pentadbiran

Universiti Sains Islam Malaysia sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan yang berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan yang berikut:

BIL JAWATAN DAN GRED Pautan


JAWATAN KOSONG PENTADBIRAN
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) adalah sebuah Universiti Awam yang bertekad untuk menjadi sebuah pusat rujukan serantau dalam Integrasi Naqli dan Aqli sedang mencari calon-calon yang berkelayakan, dinamik, bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan berikut :


Bil.

Skim Perkhidmatan

Gred Skim

Taraf Jawatan

Penempatan

Skop Tugas

1.

Pegawai Kewangan

W41

Kontrak

Kampus Tetap di Nilai, Negeri Sembilan

Bertanggungjawab dalam pengurusan pemasaran wakaf USIM iaitu membangunkan pelan pembangunan dan pelan strategi pemasaran produk wakaf, merancang dan mengurus acara/aktiviti promosi produk, menjalankan kajian pasaran, menganalisis hubungan rakan strategik yang berpotensi untuk pemasaran produk, membangunkan pelan kontigensi bersama panel penasihat wakaf USIM. Bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan iaitu mengurus, menyedia dan memantau prosedur /sistem/ dokumen/ pembayaran/ pelaporan kewangan Pusat Wakaf dan Zakat USIM serta lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa oleh Ketua Jabatan. Calon yang berpengalaman di dalam pemasaran dan kewangan diberi keutamaan.

2.

Pembantu Kemahiran (Paip)

H19

Kontrak

Bertanggungjawab dalam tugas-tugas sokongan teknikal di bawah Pusat Perumahan Pelajar iaitu memasang, membaik pulih, menyenggara, mengawasi serta menguji sistem perpaipan dan kumbahan supaya sentiasa dalam keadaan baik dan selamat.

3.

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)

N19

Kontrak

Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan operasi di peringkat Kumpulan Pelaksana yang merangkumi aspek perkeranian dan operasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan personel, perkhidmatan kaunter dan pemprosesan, pengumpulan data dan maklumat serta mahir menggunakan komputer). Selain itu, calon yang mahir dan boleh  berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris/Bahasa Arab dengan baik amat digalakkan.

4.

Pembantu Akauntan

W19

Kontrak

 

Bertanggungjawab membantu aktiviti promosi, pelan pemasaran produk Pusat Wakaf dan Zakat USIM serta membantu kerja-kerja kewangan melibatkan kutipan zakat dalam USIM (AMIL), perbelanjaan dan pembayaran, laporan berkala serta tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Ketua Jabatan.

5.

Pengawal Keselamatan

KP11

Kontrak

 

Bertanggungjawab melaksanakan tugas kawalan keselamatan aset kerajaan melibatkan keselamatan fizikal, dokumen dan personel di bangunan dan premis kerajaan termasuk kawasan-kawasan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298).

BUTIRAN PERMOHONAN :

  1. Permohonan hendaklah dibuat menerusi website http://www.usim.edu.my  mulai 10 November 2017 (Jumaat).  Panduan permohonan dan maklumat terperinci mengenai jawatan di atas serta syarat-syarat kelayakan boleh diperolehi melalui laman web tersebut.
  2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan dianggap gagal.
  3. Sebarang pertanyaan boleh dibuat dengan menghubungi talian 06-7988113/8125/8128.

Tarikh tutup permohonan : 23 November2017 (Khamis)

Puan Rohani Bt Abu

 

       


Hakcipta Terpelihara 2007 USIM.

Penafian : Universiti Sains Islam Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau
kerosakan yang dialami dalam penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.